Download TAXIPANEL  APK Free Latest Version

Download TAXIPANEL APK Free Latest Version

Description of TAXIPANEL

Multifunkční aplikace, umožňující komunikaci s taxametrem MPT5 přes bluetooth.

TAXIPANEL umožňuje:

– Zápis / přihlašování / odhlašování řidičů
– Doplňování GPS souřadnic výchozího a cílového místa přepravy na záznamu o přepravě a účtence
– Doplňování názvů ulic výchozího a cílového místa přepravy na účtence
– Tisk podpisu řidiče na záznamu o přepravě a účtence
– Přenos částky a tisk dokladu z platebních terminálů mPOS
– Ovládání taxametru
– Nastavování seznamu slev
– Nastavování seznamu příplatků
– Nastavování seznamu smluvních cen
– Nastavování přednastavené sazby a ceny

Požadavky:

Na taxametr
– Taxametr MPT5 verze firmware: MPT5-EU-005 (a novější)
– Aktivní API rozhraní
– Připojený bluetooth modul BT5 nebo BTX5 k sestavě taxametru MPT5

Na mobilní zařízení (telefon / tablet)
– OS Android verze 4.1 a vyšší
– Bluetooth a GPS
– Mobilní data (pro doplňování Názvů ulic)

Na platební terminál
– Podpora platebních terminálů: Ingenico iCMP, Castles MP200
– Účet vedený u banky: Česká spořitelna
– Nainstalovaná platební aplikace: mPOS České spořitelny

Aplikaci vyvinula společnost TOROLA design s.r.o. jako příslušenství k taxametru MPT5.
Multifunctional applications, enabling communication with a taximeter MPT5 via Bluetooth.

TAXIPANEL allows you to:

– Registration / login / logout drivers
– Replenishment GPS coordinates of the origin or destination of traffic on the record about the shipment and receipt
– Replenishment street names starting and destination of the vehicle on the receipt
– Print driver’s signature on the record about the shipment and receipt
– Transfer amount and print proof of payment terminals MPOS
– Control of the taximeter
– Setting up a list of discounts
– Setting up a list supplements
– Setting up a list of contract prices
– Setting the default rates and prices

Requirements:

on the taximeter
– Taximeter MPT5 firmware version: MPT5-EU-005 (and later)
– Active API
– Bluetooth connectivity module BT5 or BTX5 to report taximeter MPT5

On a mobile device (phone / tablet)
– Android OS version 4.1 and higher
– Bluetooth and GPS
– Mobile data (for adding street names)

On payment terminal
– Support payment terminals: Ingenico ischemic stroke, Castles MP200
– A bank account: Czech Savings Bank
– Installed Payment Application: MPOS Czech Savings Bank

Developed by TOROLA Design Ltd. as an accessory to the taximeter MPT5.
Úprava podpory platebního terminálu

App Information of TAXIPANEL

App Name TAXIPANEL
Package Name com.torola.taxipanelmpt5
Version
Rating 3.9 ( 37 )
Size 37.8 MB
Requirement Android 4.3+
Updated
Installs 1,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *